Howdy, Friends ?

Hôm nay tôi hoài niệm quá khứ nên ngồi viết blog kể lại một chút về tình xưa nghĩa cũ, một quãng thời gian khá vui vẻ và thoải mái.
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, cách đây khoảng năm sáu năm về trước, lúc đó tôi còn đang học ĐH, vẫn còn là một con trâu còn trẻ, tôi có một niềm vui nhỏ là làm tool hack cho trò chơi Audition của VTC Game và một số trò chơi khác nữa.

Continue reading

Created by Daniel Pistelli, a freeware suite of tools including a PE editor called CFF Explorer and a process viewer. The PE editor has full support for PE32/64. Special fields description and modification (.NET supported), utilities, rebuilder, hex editor, import adder, signature scanner, signature manager, extension support, scripting, disassembler, dependency walker etc. First PE editor with support for .NET internal structures. Resource Editor (Windows Vista icons supported) capable of handling .NET manifest resources. The suite is available for x86 and x64.

Continue reading