XIN CHÀO

RAP. Hm. Xem nào. Tôi không phải là một fan cuồng của RAP, nhưng cũng là  người đã theo những bước chân ban đầu của nhạc RAP một thời gian khá dài.

Continue reading