Howdy, Everyone !

Today I’ll share my C++ library which I am being used for all of C++ projects since I started at C++ programming until now. I’ve updated this library day by day, anytime I wanted and needed. It named Vutils or Vic Utilities. One more thing, this is a significantly improved version of CatEngine that I shared before. ?

Continue reading

Howdy, Friends ?

Hôm nay tôi hoài niệm quá khứ nên ngồi viết blog kể lại một chút về tình xưa nghĩa cũ, một quãng thời gian khá vui vẻ và thoải mái.
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, cách đây khoảng năm sáu năm về trước, lúc đó tôi còn đang học ĐH, vẫn còn là một con trâu còn trẻ, tôi có một niềm vui nhỏ là làm tool hack cho trò chơi Audition của VTC Game và một số trò chơi khác nữa.

Continue reading

INFORMATION

Continue reading

Howdy, Everyone.

Nice day to you, all. Today I’ll share my C++ library which I am being used for all of C++ projects since I started at C++ programming to now. I’ve updated this library day by day, anytime I wanted and needed. It’s just an useful library and make your programming go easier and faster. Everyone can join to update it with me if you want. 🙄
Continue reading

XIN CHÀO

RAP. Hm. Xem nào. Tôi không phải là một fan cuồng của RAP, nhưng cũng là một fan đã bước theo những bước chân ban đầu của nhạc RAP một thời gian khá dài.

Continue reading

Howdy,

Có một câu hỏi mà trc giờ khá nhiều ng hỏi mình một câu hỏi về lĩnh vực lập trình, nhưng vấn đề xảy ra lại là không hẳn là do lĩnh vực này mà lại là liên qua mật thiết đến một lĩnh vực khác. Thực chất thì câu hỏi này liên quan đến lỗi tràn số của những kiểu dữ liệu cơ sở có trong hầu hết những ngôn ngữ lập trình có đặc điểm ràng buộc rõ ràng, chặt chẽ giữa các kiểu dữ liệu như C++, Delphi, Java,…etc. Đối với ng chưa hiểu rõ, chưa nắm vững kiến thức thì nó khá phức tạp nhưng đối với ng đã hiểu rồi thì thấy nó cũng đơn giản và cơ bản.

Continue reading